:ראיון ברשת ב' - עמותת אורי 19.4.07
 

:ערוץ 10 תוכנית הבוקר- עמותת אורי 13.5.07