מענקי מחקר

תוכנית המחקר הוקמה במטרה לקדם את המחקרים בתחום הטיפולי, תרופתי ודיאגנוסטי של מחלות מיטוכונדריאליות ולעורר המודעות הציבורית בנושא זה בניסיון לשפר ולהאריך את חייהם של הילדים. התוכנית תאפשר לחוקרים בתחום, קבלת מענקי מחקר ובמקביל תעניק מלגות לסטודנטים שיחקרו ויקדמו את הנושא. המחקר ייעזר במידע של הצוות הרפואי של ביה"ח וולפסון על ידי שימוש במידע של מקרים אמיתיים.

לפרטים נוספים : info@orifund.org